Waldemar_Pawlak_candidate_2010_A

Formanden for PSL er vicestatsminister og økonomiminister Waldemar Pawlak


VALG: 2011: Det Polske Bondeparti – PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) er junior-koalitionspartner i Donald Tusk regeringen.


Det polske bondeparti, PSL, lå tidligere til venstre for midten, men er nu et midtsøgende parti. Har traditionelt opbakning på landet i og i landsbyerne. Partiet har rødder helt tilbage til mellemkrigstiden, og var under dække af De Forenede Folkeparti (ZSL) officielt anerkendt under kommunismen.

I de sidste fire år har PSL været junior koalitionspartner i Borgernes Platform-ledede regering.
PSL manifest fortalere “stabil og bæredygtig vækst”, understregede, at “den største kapital til den polske økonomi er den enkelte.”

Leder Waldemar Pawlak, en tidligere premierminister i løbet af 1990’erne koalitionsregeringer (en gang for kun 33 dage i 1992 og derefter 1993 til 95) er ofte set kramme en iPad under pressekonferencer, og er kendt for sit arbejde for teknisk innovation i industrien.

Partiet ønsker en vidtrækkende debat og en folkeafstemning om at gå videre med Polens atomkraft-program.
Deres manifest fremhæver fem overordnede temaer: “social sikkerhed, mad, økonomi, miljøsikkerhed og stat”.

Parlamentsvalg 2011

Slogan: Mennesket er vigtigst

Program/mærkesager

1. Social sikkerhed:
• arbejde
• familiepolitik
• sundhedsvæsen
• forsikringer til landmænd

2. Fødevarer:
• mad til alle
• kantineordning på skolerne
• lempelser i direkte salg af afgrøder
• lån og fordelagtige skatter til landbrug, der investerer i udvikling og forbedring af produktionen

3. Tryghed i økonomien:
• stabil og afbalanceret økonomisk vækst
• promovering af handelskontakter med EU
• støtte til innovation og teknologi
• afbureaukratisering

4. Miljøsikkerhed:
• menneskenes udvikling i miljøet
• miljø som en gode
• forøgelse af udvikling af vedvarende energi
• beskyttelse af statsejede skove mod privatisering
• sikring mod oversvømmelser

5. Tryghed i staten
• tryghed og sikkerhed for borgerne
• moderne hær
• forberedelse mod terror
• godt fungerende systemer i tilfælde af katastrofer
• moderne udstyr til brandvæsen og redningsfolk