OECD-generalsekretær: Fem prioriteter for Polen

Generalsekretær Angel Gurría, OECD
Generalsekretær Angel Gurría, OECD skriver i et indlæg i polennu.dk, at Polen kommer gennem coronakrisen med færre ar end mange andre lande. OECD-chefen har fem anbefalinger til Polen. Foto: OECD.

PARIS: Generalsekretær Angel Gurría, OECD skriver i et indlæg til polennu.dk, at Polen kommer gennem coronakrisen med færre ar end mange andre lande.


OECD-generalsekretær Angel Gurría: Polen kommer gennem coronakrisen med færre ar end mange andre lande.

Før pandemien kunne Polen prale af nogle fremragende økonomiske resultater: Levestandarden nærmede sig hurtigt niveauet i de højest udviklede OECD-lande, og både arbejdsløsheden og fattigdommen lå på historisk lave niveauer et godt stykke under OECD-gennemsnittet. Denne udvikling blev dog i høj grad forstyrret af coronakrisen, ligesom det er tilfældet i andre lande. Ikke desto miondre har Polen indtil videre klaret sig godt med hensyn til at begrænse de økonomiske tab, og det forventes at BNP efter et fald på 3,5 procent i 2020 vil vokse med 2,9 procent i 2021 og 3,8 procent i 2022.

Takket være finansiel og monetær støtte fra den polske regerings side har den økonomiske opbremsning i forbindelse med coronapandemien været mindre end i de fleste andre OECD-lande.

Den direkte økonomiske støtte – i form af hjælpepakker til sundhedspleje og hjælp til både privatøkonomi og virksomheder – beløb sig til omkring 5,2 procent af BNP i 2020. Hvis man også medregner det såkaldte ”finansielle skjold” som især omfatter kreditgarantier, har regeringen afsat cirka 10 procent af BNP til direkte eller indirekte økonomisk støtte. Centralbanken har sænket renten til 0,1 procent og gennemført en hidtil uset kvantitativ lempelse. Hvis den økonomiske situation forværres igen, bør myndighederne lempe finans- og pengepolitikken yderligere.

Selvom vi håber og forventer at Polen kommer gennem coronakrisen med færre ar end mange andre lande, har en analyse foretaget af OECD peget på en række store politiske udfordringer. Jeg vil gerne fremhæve fem prioriteter.

Fem prioriteter:

For det første bør regeringens politik understøtte efterspørgslen indtil størstedelen af befolkningen er blevet vaccineret og den økonomiske situation dermed kan normaliseres. Dette må gøres på en måde der hjælper de hårdest ramte, heriblandt de lavtuddannede, løstansatte og selvstændige. Allerede før krisen udgjorde disse erhvervsgrupper en forholdsvis stor andel af arbejdsstyrken i Polen, og de tog kun i beskedent omfang del i efteruddannelse.

For det andet bør der gøres noget ved de basale mangler i sundhedssystemet. I 2019 udgjorde sundhedsudgifterne kun 6,2 procent af BNP, dvs. en tredjedel under OECD-gennemsnittet. Den forventede levealder for nyfødte var 77,7 år i 2018 – næsten tre år lavere end gennemsnittet i OECD. Den mest akutte opgave er naturligvis stadig at få bugt med pandemien – især ved at vaccinere befolkningen – men det bliver også nødvendigt med en mere grundlæggende styrkelse af sundhedssektoren og forebyggelsesindsatsen.

For det tredje bør regeringen bruge krisen som en anledning til at fremskynde grønne investeringer og omstillingen til en ”grønnere”, mere miljøvenlig økonomi. Der er en høj luftforurening med mikropartikler i Polen, og udledningen af CO2 er stadig 30 procent over OECD-gennemsnittet, blandt andet på grund af en for stor afhængighed af kul i energimikset. Det bør være en prioritet at få vedtaget en klar miljøstrategi og nogle bedre prissignaler, især via afgifter på biler og CO2-udledning. Disse tiltag bør ledsages af støtte til husholdninger med lav indkomst for at forhindre negative konsekvenser for uligheden.

For det fjerde bør væksten forenes med et bedre system til at øge beskæftigelsesmulighederne for ældre arbejdstagere og kvinder. Befolkningen i den erhvervsaktive alder skrumper, og der er mangel på kvalificerede medarbejdere. Den effektive pensionsalder er lav: for kvinder var den 60,6 år i 2018, hvilket er tre år lavere end OECD-gennemsnittet. Med de nuværende regler forventes dækningsgraden for pensioner at falde betydeligt i de kommende årtier. Dette kan føre til øget fattigdom blandt ældre, især for kvinder. For at pensionen kan blive bedre, bør pensionsalderen for henholdsvis mænd og kvinder gradvist nærme sig hinanden og hæves i takt med at den forventede levealder stiger. For at forbedre børnenes indlæring og kvindernes integration på arbejdsmarkedet, er det også afgørende at udvide udbuddet af børnepasning og langtidspleje yderligere – noget der især er målrettet husholdninger med lav indkomst og dårligt stillede områder.

Sidst, men ikke mindst, har støtte til små og mellemstore virksomheder afgørende betydning for forøgelse af produktiviteten og mindskning af de regionale forskelle. Regeringen bør fortsat bestræbe sig på at lette de administrative byrder, videreudvikle politikken for industriklynger som kan hjælpe mindre virksomheder med udveksling af erfaringer med hensyn til fx ledelse og eksport, samt øge investeringerne i menneskelige færdigheder, især gennem uddannelsesprogrammer inden for ledelse.

Den dynamiske økonomi har indtil videre gjort det muligt for Polen at klare sig forholdsvis godt igennem coronakrisen. Men pandemien har både forværret nogle allerede eksisterende udfordringer og skabt nye. Vi er overbeviste om at de kan overvindes endnu en gang, ligesom de er blevet det før. OECD er parat til at samarbejde om at planlægge, udvikle og implementere en politisk kurs som kan sikre et bedre liv i Polen.

Generalsekretær Angel Gurría, OECD. 

Dette indlæg publiceres i Danmark af polennu.dk. Indlægget bringes samtidigt i det polske månedsblad ”Wszystko Co Najważniejsze“. Det sker som et led i projektet ”Central-europas årti”, der gennemføres i samarbejde med Warszawa Fondsbørs.

 

stop fordomme polske

 

EKSTERNT LINK: OECD, Paris