eu_domstolens_dommere
Den europæiske menneskerettighedsdomstol (EMK) har enstemmigt dømt Polen til at betale erstatning til 13 russiske asylansøgere, der uretmæssigt er blevet afvist af de polske myndigheder. Billedet er fra EU-domstolen. Arkivfoto.

LUXEMBOURG: EU-domstolen har afgjort, at Polen, Ungarn og Tjekkiet brød EU-lovgivningen, da de nægtede at modtage kvoteflygtninge under flygtninge-krisen for fem år siden.

LÆS  Konflikterne mellem EU og Polen spidser til

Torsdag har EU-domstolen afgjort, at Polen, Ungarn og Tjekkiet overtrådte EU-lovgivningen ved at nægte at modtage flygtninge fra andre EU-medlemslande under flygtninge-krisen i 2015.

Ikke velbegrundet

EU-domstolen medgiver, at medlemslandene har ret til at afvise flygtninge i den slags situationer, hvis der er tale om helt særlige forhold omkring landets sikkerhed. Men de argumenter som den polske regering brugte, var ikke tilstrækkelige til, at man med rette kunne afvise den fælles EU-aftale.

EU-kommission anlagde sag

I september 2015 besluttede EU-ledere, at medlemslandene skulle acceptere en kvote af flygtninge i en periode over to år, for at lette presset på Grækenland og Italien. EU-ledere blev enige om at tage imod 120.000, og Polen fik tildelt 7.000. Men Kaczynski-regeringen afviste, med den begrundelse, at de udgjorde en sikkerhedsrisiko. I 2017 anlagde EU-kommissionen sag an mod blandt andet Polen ved EU-domstolen på grund af afvisningen. Det er den dom, der torsdag er blevet afsagt til fordel for EU-kommissionen i Luxembourg.

Afgørelsen gælder ikke alene for Polen, men polakkerne har selv flere verserende sager ved EU-domstolen om domstolene og demokratiet i landet.

Der er ingen sanktioner i forbindelse med dagens domsafsigelse, men i afgørelsen hedder det, at hvis de medlemslande som dommen er rettet mod ikke følger EU-lovgivningen, så kan domstolen på anmodning fra kommissionen uddele bøder til landene.

SE DOMMEN HER (engelsk)

 

 

 

LÆS  Domstol underkender fængsling af Kaczynski-kritiker
LÆS  Statsminister: EU-penge til Polen uden betingelser om retsstat